شاه درسفر

بزن بریم

این سفرهای استانی ما هم شده داستانی هنوز عرقمون خشک نشده تو راه برگشتیم هر روز یک شهر ، ساری، زاهدان ، ابوموسی، اردبیل ، رشت و امروز شیراز ... شب نشده تو خونه دارییم با عیال مربوطه چای قند پهلو مینوشیم

عجب دنیاییه و عجب چیزیه این طیاره

پ.ن : بخاطر چندر غاز ، یه شاه هم باید جونش رو بگیره کف دستش و هر روز شانس زنده موندنش رو تست کنه. با ۶ در صد رشد حقوق سالیانه باید چه کار ها که بکنه . 

 

ارادتمند شاه شهر قصه ها رضا

/ 2 نظر / 19 بازدید
مصطفی

بازم ازما سلام سرت سبز وتنت شادان مابقی الدهروبقی الایام

انسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید